Ohlášky ze dne 28.10.2018

31.10.2018 09:18

Dnes je 30. neděle v mezidobí

Minulou neděli byla sbírka na misie. Sbírka činila v naší farnosti 28 993,- Kč. Sbírka na postižené tsunami v Indonésii 16 320,- Kč. Dále věnovalo společenství Živého růžence

10 000,- Kč na obnovu společenské místnosti.  Všem dárcům patří upřímný dík a Pán Bůh zaplať za velmi štědrou sbírku.

Po.  – mše svatá v 8,00 hod.

Út. – Bohoslužba slova se Svatým přijímáním v 18,00 hod.

St. – mše svatá v 18,00 hod.

 

Čt. – Slavnost Všech svatých – doporučený zasvěcený svátek  17,30 adorace rodičů a dětí  a mše svatá Za rodiny  v 18,00 hod.

 

Pá. - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – mše svatá v 8,00 a v 18,00 hod. Svátost smíření od 17,15 hod.

První pátek a První sobota v měsíci

 

Příští neděle je 31. neděle v mezidobí – bude Sbírka na Charitu

V 11,00 hod. mše svatá pro školní mládež

Ve 14,00 hod. – pobožnost za zemřelé

 

Již od 25.10.  do 8. listopadu je možno získat plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci.

Podmínky jejich získání jsou vyvěšeny. Jednou z podmínek je svátost smíření. Blíže na dveřích kostela a farních stránkách.

Proto využijte zvláště v těchto dnech příležitost ke svátosti smíření dle nabídnutých časů přede mší svatou a ve čtvrtek po mši svaté. 

 

Setkání seniorů na téma Ježíš Kristus je Král se uskuteční v neděli 25.11. od 14,30 hod. na faře. Jste srdečně zváni. Malé občerstvení je zajištěno.

Zpět