Ohlášky ze dne 28.1.2024

28.01.2024 10:44

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

St. Památka sv. Jana Boska, kněze

Čt. První čtvrtek v měsíci je adorace dětí a rodičů v 17.30 hod a

      v 18.00 hod. je Mše svatá za duchoví obnovu rodin.

Pá. První pátek v měsíci. Zapisujte se prosím na celodenní

       adoraci od 8.00 do 18.00 hod.

Pá. Svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice

So. Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

 

SETKÁNÍ RODIČŮ PRVOKOMUNIKANTŮ

V neděli 4. února po hrubé Mši svaté v 11.00 hod. se uskuteční setkání rodičů prvokomunikantů na faře.

 

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU – HROMNICE

Žehnání svíček a průvod, modlitba za živé a zemřelé matky z farnosti. Kdo chce, může si přinést svoji svíčku k požehnání.

 

PAMÁTKA SV. BLAŽEJE

V sobotu 3. února při Mši svaté v 8.00 hod se bude udělovat Svatoblažejské požehnání.

 

MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA

Setkání se uskuteční 2. února v 9.00 hod. na faře.

 

ÚKLID KOSTELA

Hledáme ochotné farníky na úklid kostela. Bližší informace v sakristii.

 

PODĚKOVÁNÍ

Chci poděkovat za sbírku, která byla minulou neděli na podporu biblického apoštolátu, jak ji vyhlásil papež František. V naší farnosti činila 12.970, - Kč. Všem dárcům upřímný dík a Pán Bůh zaplať. 

 

PŘÍŠTÍ NEDĚLE JE 5. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

 

Zpět