Ohlášky ze dne 27.9.2020

29.09.2020 07:39

Dnes je 26. neděle v mezidobí – byla sbírka na Svatou zemi – všem dárcům upřímný dík a Pán Bůh zaplať

Po. -  Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa – doporučený zasvěcený svátek –  8,00 hod.

Út. – Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů – mše svatá v 18,00 hod.

St. - sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

Čt. – sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

Za klienty z Charity bude slavena mše svatá v 15,30.

Adorace rodičů a dětí v 17,30 hod. a v 18,00 hod. mše svatá 

Za duchovní obnovu našich rodin a nová duchovní povolání

Pá. – Svatých andělů strážných a První pátek v měsíci

Od 8,00 hod. adorace do 17,00 hod. Prosím zapisujte se.

So. – První sobota v měsíci -  modlitba sv. Růžence

Svátost smíření  

Příští neděle je 27. neděle v mezidobí. V 11,00 mše svatá pro školní mládež. Jsme zváni na modlitby za děkanát do Vsetína od 14,30 hod.  blíže vývěska.

 

Měsíc říjen je zasvěcen Panně Marii Růžencové. Rád bych všechny povzbudil k této krásné modlitbě v našich rodinách, ve farnosti  i v naší osobní modlitbě.

 

Pozvání na Velehrad 3.10. – Pamětní den -  blíže vývěska a farní stránky

Otec arcibiskup zve pastorační rady našeho děkanátu v neděli na 16,00  hod. do Valašských Klobouk. Prosím zapište se závazně, abychom se mohli dohodnout kdo vezme auto.

 

Je poslední možnost si objednat dotisk knihy o P. Josefu Maňákovi, Prosím zapište se nejpozději do konce týdne.  Cena bude 400 Kč.

 

Naši biskupové nás povzbuzují  k volbám do zastupitelstev 13 krajů a do Senátu, které se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020 těmito slovy: Sestry a bratři, být katolickým křesťanem by mělo znamenat být zodpovědným občanem.  Proto Vás jako Vaši pastýři vyzýváme: jděte k volbám a volte zodpovědně! Vaši čeští a moravští biskupové

Zpět