Ohlášky ze dne 27.8.2023

27.08.2023 08:58

21 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Po. Památka sv. Augustina, biskupa a učitele Církve

Út. Památka umučení sv. Jana Křtitele  

Pá. První Pátek v měsíci. Zapisujte se prosím na celodenní adoraci od 8,00 do 18,00 hod.

So. První sobota v měsíci

 

Přihlášky do náboženství

Kdo se chtějí přihlásit do vyučování náboženství, můžou si vzít přihlášky na oltáři Panny Marie 

 

Příští neděli 3. září při Mší svatých v 8.00 a v 10.00 hod. si mohou školáci a studenti přinést aktovky, které budou požehnány. Mše svatá v 10.00 hod. bude obětována za děti a školní mládež.

 

Je možnost přijmout Svátost smíření před každou Mší svatou. Zvláště zvu ke Svátosti smíření před začátkem školního roku děti a studenti.

 

Chci vroucně poděkovat všem, kteří připravili a vedli farní tábory. Všem patří upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

 

PŘÍŠTÍ NEDĚLE JE 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Milí farníci, při bouřce minulého týdne došlo k poškození střešní krytiny a také zateklo do kostela. Díky ochotným farníkům se to podařilo velmi rychle opravit. Některé části kostela jsou v havarijním stavu a potřebují opravu. V blízké budoucnosti budeme muset vyhodnotit stav farních věcí a upřesnit priority farnosti. Děkuji za pochopení, pomoc a spolupráci nejen teď, ale i v budoucnosti.

Zpět