Ohlášky ze dne 27.6.2024

27.06.2022 08:11

Dnes je 13. neděle v mezidobí

 

Po. – Adorace od 17,15 hod. a v 18,00 hod. mše svatá

Út. – sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

St. - Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů  – doporučený svátek  - mše svatá v  18,00 hod.

Čt. – Svátek Posvěcení olomoucké katedrály – nebude mše svatá / mše svatá je přeložena na středu 29.6./

Pá. -  První pátek v měsíci – Celodenní adorace od 8,00 hod.

První sobota v měsíci

 

Příští neděle je 14. v mezidobí - Jsme zváni na děkanátní adoraci do Valašské polanky od 14,30 hod.

 

Minulou neděli byla sbírka na církevní školy v diecézi. V naší farnosti činila sbírka : 17 200,-    všem dárcům patří upřímný dík a Pan Bůh zaplať.

 

Odpoledne jste všichni srdečně zváni na Farní den, který začne v 15,00 hod. Uvítáme nějaký koláč, nebo jinou dobrotu. Občerstvení a špekáčky jsou zajištěny.

Zpět