Ohlášky ze dne 27.6.2021

28.06.2021 14:23

Dnes je 13. neděle v mezidobí

Po. –  V 16,30 hod. poděkujeme s rodiči a dětmi za uplynulý školní rok. Pak jste zváni na farní zahradu od 17,30 hod., kde si děti mohou hrát, zasoutěžit a pro všechny  budou připraveny špekáčky.   

Út. - Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů  – doporučený svátek v 18,00 hod.

St. – Svátek Posvěcení olomoucké katedrály – mše svatá v 18,00 hod.

Čt. – Adorace rodičů a dětí 17,30  a v 18,00 hod. - Za duchovní obnovu našich rodin a nová kněžská a duchoví povolání 

Pá. -  První pátek v měsíci – Celodenní adorace od 9,00 hod. svátost smíření od 17,10 hod.

So. - Svátek sv. Tomáše, apoštola

První sobota v měsíci – v 8,00 mše svatá – je možné si dát úmysl

Příští neděle je 14. v mezidobí

V úterý v 19,10 bude setkání Farní a Ekonomické rady. Prosím o účast.

Velké poděkování těm, kteří měli podíl  na opravě střechy kostela.

Příští neděli 4.7. 2021 ve všech kostelích olomoucké arcidiecéze bude nedělní sbírka na pomoc lidem na Jižní Moravě, postiženým přírodní katastrofou.

V kostele je možná účast při jedné mši svaté 140 věřících. Nadále však platí dezinfekce rukou před vstupem do kostela a respirátory uvnitř kostela.

Kázání pro děti. https://www.youtube.com/watch?v=T8oOX7qKQrU&t=9s

Zpět