Ohlášky ze dne 27.5.2018

29.05.2018 09:08

Dnes je  Slavnost Nejsvětější Trojice

V 18,00 – Májová pobožnost

Út. – tichá mše svatá  již v 7,30 hod.

St. -  sv. Zdislavy – mše svatá v 18,00 hod.

Čt. - Slavnost Těla a Krve Páně – doporučený svátek – adorace od 17,30 hod. a v 18,00 hod. mše svatá

Pá. – sv. Justina – První pátek v měsíci

První sobota v měsíci  - bude jen svatební mše svatá

Příští neděle je 9. neděle v mezidobí

 

Chci poděkovat za sbírku, která byla minulou neděli na církevní školy v diecézi. V naší farnosti činila 16 200,- Kč.

Všem dárcům patří upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

 

Též děkuji všem, kteří přišli na farní den a všem,  kteří napekli, nebo se zapojili s nějakou službou, za hezky společně prožité odpoledne. A též za vaši hojnou účast a zapojení při pouti na Velehrad. Upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

 

Odpoledne jsme zváni ke zvoničce do Uherské – ve 14,30 hod modlitba sv. růžence a mše svatá v 15,00 hod.

 

V pondělí je celodenní adorace a modlitba za kněžský seminář. Prosím zapište se.

 

V pondělí nebude výuka  náboženství – jedu do nemocnice.

 

Oznamuji, že v sobotu 2.6. budou mít ve zdejším kostele církevní sňatek Jan Grufík a Jana Fiurášková, oba z naší farnosti

Zpět