Ohlášky ze dne 27.12.2020

26.12.2020 21:04

Dnes je Svátek Svaté Rodiny – Ježíše, Marie a Josefa

Po. - Svátek sv. Mláďátek, mučedníků

V úterý ve středu mše svaté v 9,00 hod.

Čt. -  sv. Silvestra – děkovná mše svatá v 16,00 hod.

 

Pá. - Slavnost Matky Boží Panny Marie – pouze jedna mše svatá mše svatá v 11,00 hod.

So. - sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve  - První sobota v měsíci – mše svatá v 8,00 hod.

 

Chci poděkovat upřímným Pán Bůh zaplať těm, kteří  přispěli pro chudé děti v Bangladéši Jedním dárkem navíc.

 

Od 3. – 24. ledna proběhne Tříkrálová sbírka. Koledníci nebudou přicházet do domů, ale bude možné přispět v kostele do kasičky, na obecním úřadě nebo ONLINE přes internet. Blíže ve vývěsce na Farních stránkách.

Počet účastníků od této neděle uvnitř kostela je 18 účastníků bohoslužeb. Na 1.1. je možné se zapsat. Kde je zadaná intence – mají přednost ti, kteří přijdou z rodiny.

 

Děkuji všem, kteří jste se obětavě zapojili při oslavě Vánočních svátků a všem kněžím za obětavý zástup v době mé nemoci. Chci poděkovat všem, kteří na mě pamatujete v modlitbách za uzdravení. Zřejmě zítra půjdu do nemocnice. Jsem za Vaše modlitby vděčný a taky na Vás pamatuji a žehnám Vám.  Též prosím za modlitby za pana doktora Františka Kováře. 

 

Do nového roku vám přeji otevřené srdce pro Boží milost, ať Pán chrání vaše kroky i rodiny a to vše na mocnou přímluvy Matky Boží Panny Marie.

 

Zastupuje mě P. František Král: 731 402 160

Zpět