Ohlášky ze dne 27.10.2019

30.10.2019 10:25

Dnes je 30. neděle v mezidobí

Minulou neděli byla sbírka na misie. Sbírka činila v naší farnosti 51 807,- Kč. Z toho sbírka na Misijní koláč činila 12 444,- Kč. Tým dobrovolníků Misijního koláče děkuje všem lidem dobré vůle za vytvoření láskyplného a velmi štědrého společenství při této misijní akci. Pán Bůh zaplať

 

Po.  – Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

Út. a středa  mše svatá v 18,00 hod.

Pá. – Slavnost Všech svatých – doporučený zasvěcený svátek 

So. - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – mše svatá v 8,00 a v 11,00 hod.

První pátek a První sobota v měsíci

 

Příští neděle je 31. neděle v mezidobí

Ve 14,00 hod. – pobožnost za zemřelé

 

Od 2.11.  do 8. listopadu je možno získat plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci.

Podmínky jejich získání jsou vyvěšeny. Jednou z podmínek je svátost smíření. Blíže na dveřích kostela a farních stránkách.

 

Proto využijte zvláště v těchto dnech příležitost ke svátosti smíření dle nabídnutých časů přede mší svatou a ve čtvrtek po mši svaté. 

 

Ve středu svolávám Farní a Ekonomickou radu na faru od 19,00 hod. Prosím o účast.

 

Velké poděkování všem, kteří podpořili petici za domácí péči.

Též zprávy z Centra pro rodinu. Více nástěnka a Farní stránky

Zpět