Ohlášky ze dne 26.9.2021

28.09.2021 20:55

Dnes je 26. neděle v mezidobí

Po. -  Sv. Vincence z Paula, kněze

Út. - Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa – doporučený zasvěcený svátek –  mše svatá v  8,00 hod.

St. – Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů – mše svatá v 18,00 hod.

Čt. - sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

Pá. – sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve  1. pátek v měsíci Od 8,00 hod. adorace do 17,00 hod. Prosím zapisujte se.

So. – Svatých andělů strážných -  1 sobota v měsíci

7,30  modlitba sv. Růžence Svátost smíření 

8,00 – Svaté přijímání   -  /mše svatá nebude/

Příští neděle je 27. neděle v mezidobí.

 

V pondělí nebude setkání maminek s dětmi předškolního věku.

 

Připomínám přihlášení žáků 1. třídy do výuky náboženství, která začíná ve čtvrtek po obědě od 11,30 hod.

 

Měsíc říjen je zasvěcen Panně Marii Růžencové. Rád bych všechny povzbudil k této krásné modlitbě v našich rodinách, ve farnosti  i v naší osobní modlitbě.

 

Oznamuji, že v sobotu 2. října budou mít církevní sňatek v našem kostele Vít Kocián a Markéta Jašková, oba bytem Huslenky.

 

Ve čtvrtek na 19,00 hod. svolávám Farní a ekonomickou radu. Moc prosím o účast.

 

Na příští neděli dle počasí Drakiáda. Sraz na faře ve 14,30 hod.

 

Jsme zváni příští neděli na modlitby za děkanát do Valašské Senice od 14,30 hod.  Blíže vývěska.

Zpět