Ohlášky ze dne 26.8.2018

27.08.2018 08:04

Dnes je 21. neděle v mezidobí

Po. -  sv. Moniky

Út - sv. Augustina, biskupa a učitele církve V úterý zvu Farní a ekonomickou radu na 18,00 hod. Prosím o účast.

St. - Umučení sv. Jana Křtitele

První sobota v měsíci – nebude mše svatá

Příští neděle je 22. neděle v mezidobí

V 11,00 hod. bude mše svatá pro školní mládež

 

V 8,00 i v 11,00 hod. při mši svaté si mohou naši školáci a studenti přinést aktovky, které budou při mši svaté požehnány.

V týdnu příležitost ke Svátosti smíření

  Příští neděli  zvu děti s rodiči, prarodiči a všechny farníky na faru k Farnímu odpoledni, od 14,30 hod., s doprovodným programem pro děti, který zakončíme s možností opékáním špekáčků, které zajistíme. Pokud by někdo chtěl přinést nějakou buchtu či koláč  bude to vítáno.  Jste všichni srdečně zváni.  Setkání bude za každého počasí.

 

Připomínám odevzdání přihlášek do náboženství.

 

Dnešní sbírka byla na novou podlahu ve společenské místnosti a rekonstrukci zvonů. Všem kteří přispěli a též měli svou prací na tomto podíl,  patří též vroucí dík a Pán Bůh zaplať

 

Jsme zváni na oslavu životního jubilea 70 let otce arcibiskupa Jana Graubnera 1.září do Olomouce - blíže na nástěnce.

 

Kdo by se chtěl z těch, kteří již byli biřmováni zúčastnit  Duchovní obnovy v Duchu svatém,  ať se zapisují do pátku 7.9.,  kdy bude v 19,00 na faře první informační setkání. Jste všichni srdečně zváni.

Zpět