Ohlášky ze dne 26.5.2019

27.05.2019 08:05

Dnes je 6. neděle velikonoční – Den modliteb za pronásledované křesťany ve světě

Dnešní sbírka byla na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Všem dárcům patří upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

Út. – nebude mše svatá

St. – 15,00 Za + Marii Václavíkovu

Prosím o setkání Farní a Ekonomické rady ve středu na 18,00 hod. Považuji setkání za důležité /stran účasti otce arcibiskupa Jana Graubnera 16.6. u zvoničky Nejsvětější Trojice v Uherské/

 

Čt. - Slavnost Nanebevstoupení Páně – Doporučený svátek 17,30 Adorace  - 18,00 mše svatá -  po skončení Svátost smíření

Pátek - Mládežnická mše svatá – 31.5. Vsetín v 17,00 hod.

V 19,00 – společenství FEB fara

Začíná novéna k Duchu svatému – využijte třeba formu litanií, nebo jiné modlitby k Duchu svatému a očekávejme jeho obdarování pro církev, farnost, náš osobní život.

So. - sv. Atanáše, biskupa a učitele církve První sobota v měsíci

 

Odpoledne ve 13,00 hod. odjíždíme od Obecního úřadu na děkanátní pouť na Velehrad  - Za obnovu rodin a duchovní povolání. Příspěvek na autobus - pro dospělé 100 Kč, děti a studenti zdarma.  Prosím zapište se na tuto pouť. 

 

Příští týden je 7. neděle velikonoční

Májová pobožnost bude v 18,00 hod.

 

Minulou neděli byla sbírka na křesťanské  sdělovací prostředky. V naší farnosti se vybralo 16 369,- Kč. Všem dárcům patří upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

 

Chci vroucně poděkovat všem, kteří se zapojili s přípravou a vlastním zapojením  Noci kostelů.

Zpět