Ohlášky ze dne 26.4.2020

25.04.2020 21:30

Dnes je 3. neděle velikonoční

Út. - tichá mše svatá v 8,00 hod.

St. - sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy – mše svatá v 8,00 hod.

První pátek

So. - sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

První sobota v měsíci

Příští neděle je 4. neděle velikonoční

 

Od pondělí je možné se již setkat v kostele s účastí nejvýše 15 lidí včetně  přisluhujících. Pokyny, které je nutné dodržet jsou na Farních stránkách a ve vývěsce.

Bude otevřen jen boční vchod. Budou zde lístky s čísly a kdo už lístek nebude mít, nebude moci být účasten mše svaté v kostele. Lístky prosím po mši svaté zanechejte na vašem místě – dle pokynů je nutné to místo desinfikovat.

 

Přednost mají ti, za které je slavena mše svaté. Prosím o dochvilnost, minimálně 5 minut před začátkem mše svaté, aby nedocházelo k nějakým nepříjemnostem.

 

Dle  slov otce arcibiskupa:

Je možné přenášet bohoslužbu do reproduktoru před kostel. Pokud venku lidé dodrží předepsané odstupy a použijí roušky, nepočítají se do dovoleného počtu a je možné jim před kostelem podat svaté přijímání.  Přesto by nebylo vhodné, kdyby bylo kolem kostela shromážděno několik desítek věřících. Buďme prosím v tom soudní.

 

Drazí musíme tento stav vydržet, kdy se bude počet účastníků průběžně uvolňovat až do  8. června, kdy by mělo skončit  omezování počtu účastníků bohoslužby. Díky za to, že jste dokázali být vstřícní vůči všem nařízením a instrukcím, které jsem se vám snažil přinášet v 8 listech v  průběhu nouzového stavu.

Svátost smíření:

 

Za dodržení stanovených podmínek budu nabízet věřícím svátost smíření,  aby byla možnost si vykonat velikonoční zpověď a nestálo se ve frontách to následně v tomto týdnu:

 

Pondělí, čtvrtek a pátek od 8,00 do 9,00 hod. Zvláště bych chtěl poprosit důchodce, děti a mládež. Hned po udělení Svátosti smíření a modlitbě pokání – je možnost průběžně přijmout Svaté přijímání u oltáře.  !!!Prosím dodržujme omezený počet a nutné vzdálenosti mezi sebou !!!

 

A vždy 45 minut přede mší svatou bude příležitost ke svátosti smíření.

 

Příští neděle bude mše svatá v 8,00 i v 11,00 hod. Prosím sledujte další instrukce, které budou průběžně doplňovány.

 

Tento týden  se budeme modlit za Simonu Bakalovu , která se připravuje na Svaté přijímání a za jejich rodinu.

 

Všem ze srdce žehná a v modlitbě Vás, Vaše rodiny a celou farnost doprovází P. Vlastimil

Zpět