Ohlášky ze dne 26.2.2023

25.02.2023 19:42

Dnes je 1. neděle postní

Út. – tichá mše svatá v 8,00 hod. – za mír na Ukrajině

Čt. - V 17,30 – Adorace rodičů a dětí a v 18,00 hod. mše svatá -   Za duchovní obnovu našich rodin a nová kněžská a duchovní povolání

Pá. – První pátek v měsíci – celodenní adorace od 8,00 hod. Prosím zapisujte se.

Příští neděle je 2. neděle postní. Odpoledne bude Křížová cesta ve 14,30 hod. povedou ji otcové 

V kostele si můžete vyzvednout schránku Postní almužny.

Sbírka minulou neděli na Svatopetrský Haléř činila 

24 900,- Kč.

Středeční Sbírka na Mary’s Meals  činila v naší farnosti

10 950,- Kč.                                                                                        

Sbírka do pokladničky na celosvětové setkání mládeže v Lisabonu činila 10 800,- Kč. 

Výtěžek z 2. farního plesu 2023  farnosti Hovězí ve výši 40.800,- Kč byl odeslán nevládní neziskové organizaci Člověk v tísni na účet: SOS zemětřesení Sýrie a Turecko. Všem, kteří se na tomto zisku podíleli a všem, kteří přispěli na výše uvedené sbírky  patří upřímný dík a velké Pán Bůh zaplať.

Farnost Francova Lhota pořádá Florbalový turnaj.

Farnost Vsetín nás zve na promítání hodnotných filmů do pastoračního centra. Též na Carlo Acutise „Ajťák Boží“  

V sobotu 4.3. bude oblastní setkání Charismatické obnovy v Olomouci v hlavním sále Arcibiskupství. Blíže vývěska a farní stránky.

V sobotu nebude mše svatá

 

Tento týden se budeme modlit za Amálii Čížovu, která se připravuje na Svaté přijímání a za jejich rodinu.

Zpět