Ohlášky ze dne 26.1.2020

27.01.2020 11:41

Dnes je 3. neděle v mezidobí

Út. - sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve -  tichá mše svatá v 7,30 hod.

Pá. - sv. Jana Bosca, kněze

So. – První sobota v měsíci – Za společenství Mariánského večeřadla

V 10,30 hod. bude mše svatá Za + Jiřího Šlesingera

 

Příští neděle -  je Svátek Uvedení Páně do chrámu – při mši svaté v 11,00 hod. bude vystaveno tablo dětí, které se připravují na Svaté přijímání. Bylo by vhodné, aby se děti i jejich rodiče zúčastnili.  

 

Upozorňuji na zaslané nabídky z Centra pro rodinu: 

Kurz – Rose  -  Vsetín od 31.1.

Manželské večery – Vsetín od 10.2. 

Pouť manželů / děti nechat doma/ 16.2. Halenkov

Vřele doporučuji. Blíže vývěska a farní stránky.

 

Ministrantské setkání -  sobota  -   9,15 fara.

 

Chci poděkovat za přípravu Modliteb matek a těm, kteří  se zúčastnili.  Pokud můžete zůstaňte po mši svaté na tyto modlitby za vaše děti a rodiny. Děkuji.

 

Chci vroucně poděkovat všem,  kteří se jakýmkoliv způsobem obětavě podíleli na přípravě  Farního plesu, zajišťovali jeho průběh a též za vaše modlitby, dary do tomboly i za váš finanční příspěvek.  Velké a upřímné Pán Bůh zaplať.

 

Tento týden  se budeme modlit za Pavla Macháče, který se připravuje na Svaté přijímání a za jejich rodinu.

Zpět