Ohlášky ze dne 25.7.2021

25.07.2021 12:02

Papež František vyhlásil 25. červenec jako Světový den prarodičů a seniorů

My oslavíme společně tento den v pondělí o památce sv. Jáchyma a Anny,  rodičů Panny Marie v 18,00 mší svatou za rodiče  a seniory z farnosti s úvahou k tomuto Světovému dnu

Toto poselství je ve vývěsce, na Farních stránkách a taky si je můžete vytištěné rozebrat v kostele.

 

Út. – sv. Gorazda a druhů – tichá mše svatá

Čt. – sv. Marty 

Pá. – Za + Františka Hromadu  večerní mše svatá nebude

So . Sv. Ignáce z Loyoly, kněze

Příští neděle je 18. neděle v mezidobí

Odpoledne jste zváni ve 14,30 hod. na Svátostné požehnání.  Kázání pro děti viz. Církev. cz

 

V sakristii je možné si zakoupit trojhránky za 100 Kč a podpořit opravu baziliky v Jablonném.

 

Chci poděkovat vroucně všem, kteří měli podíl na slavení dnešní slavnosti: zdejším rodákům P. Antonínu Kocurkovi a P. Jiřímu Putalovi za slavení mše svaté, zpovídání, za jejich povzbudivá slova, dále za varhanní službu, chrámovému sboru, hudebníkům, za úklid v kostele i na faře, výzdobu, kostelnickou službu, ministrantům…    Též vroucí poděkování těm, kteří obětavě navařili, napekli, starají se o pozvané hosty…    I vám, za vaši účast na dnešní slavnosti. Upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

Též chci poděkovat za štědrou sbírku, kterou jsme ve čtvrtek věnovali novoknězi P. Dominiku Kovářovi. Upřímný dík a Pán Bůh zaplať. 

Zpět