Ohlášky ze dne 25.3.2018

26.03.2018 09:32

Dnes je Květná neděle  - Vstoupili jsme do Svatého týdne

Děkuji za přinesené pokladničky Postního daru na Charitu.

 

Odpoledne ve 14,30 hod. bude - Křížová cesta, kterou povede Malá schola. Začne v kostele a bude pokračovat venku na Hrabůvku.  Jste na ni srdečně zváni nejen děti a mládež.

 

Po. – Od 16,00 – Svátost smíření zvláště pro děti a mládež do 17,00 hod. Kdy bude mše svatá.  Po mši svaté příležitost do 18,30 hod.

 

Út. – Svátost smíření od 7,30,  v 8,00 – tichá mše svatá

 

Jste srdečně zváni spolu s dětmi, vnoučaty na svaté třídenní.

Zelený čtvrtek – 18,00 hod.

 

Velký pátek – 18,00 – Velkopáteční obřady- půst od masa i újmy od jídla.  Je možné přispět do pokladničky u Božího hrobu na Svatou zemi – blíže dopis ve vývěsce.

Na Velký pátek začíná Novéna k Božímu milosrdenství. Prosím o zapojení se do této novény – texty modliteb jsou vzadu v kostele pro vás připravené.

Bude celonoční adorace zapište se prosím pokud možno alespoň po dvou.

 

V 9,00 hod. bude Křížová cesta kterou povede Velká schola – bude venku. Setkání u fary. Jste všichni srdečně zváni.

 

Bílá sobota - celodenní adorace, zakončená slavením obřadů ve 20,15 hod

 

Příští neděle  - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - bude sbírka na kněžský seminář. Po mši svaté žehnání přinesených pokrmů.

 

Dnes je možnost svátosti smíření ve Vsetíně od 14,00 -16,00, kde bude 9 zpovědníků.

 

Chci poděkovat všem, kteří se zúčastnili děkanátního setkání mládeže.

 

Mládež nás srdečně zve na velikonoční děkanátní ples, který bude 7.4.2018 ve Valašské Polance. Možnost závazné rezervace vstupenek bude dnes (na květnou neděli) po mši svaté v sakristii.

 

Je možné se zapojit do podpisové akce ve věci azylu pro čínské křesťany. Blíže text ve vývěsce.

 

Tento týden  se budeme modlit za Dominika Zicha, který se připravuje na Svaté přijímání a za jejich rodinu.

Zpět