Ohlášky ze dne 25.2.2018

26.02.2018 12:56

Dnes je 2. neděle postní

Křížovou cesta ve 14,30 hod. povede  Modlitební společenství

Dnešní sbírka byla na Haléř svatého Petra. Všem dárcům patří upřímná dík a Pán Bůh zaplať.

Út. - Nebude mše svatá

 

Ve čtvrtek zvu všechny v 17,30 hod na adoraci za obnovu našich rodin a duchovní povolání  Zvláště ty děti, které se připravují na Svaté přijímání  a jejich rodiče. V 18,00 hod.  mše svatá.

První pátek a První sobota v měsíci v měsíci

 

Příští týden je 3. neděle postní

 

V sobotu 24.3. bude děkanátní setkání mládeže od 13 let ve Štípě. Prosím zapisujte se na toto setkání na seznam vzadu v kostele, abychom věděli počet účastníků a mohli objednat potřebný počet autobusů. Příspěvek 50 Kč.

 

Kdo má zájem o denní zasílání postních smsek a tak prožít hlubší vztah s Kristem v postní době, nechť napíše svoje telefonní číslo na připravený papír v kostele. 

 

Velké poděkování P. Josefu Svobodovi za vedení postní duchovní obnovy a též všem, kteří jste se jí zúčastnili.

 

Tento týden se budeme modlit za Františka Putalu , který se připravuje na Svaté přijímání a za jejich rodinu.

Zpět