Ohlášky ze dne 25.12.2022

25.12.2022 14:17

Dnes je Slavnost Narození Páně

Po. – Sv. Štěpána, prvomučedníka – mše svatá jen

v 8,00 hod.

Út. – Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 

-  nebude mše svaté

St. - Svátek sv. Mláďátek, mučedníků

- mše svatá v 8,00 hod.

Pá. – Svátek Svaté Rodiny – Ježíše, Marie a Josefa – při mši svaté v 17,00 hod. bude obnova manželských slibů

So. - děkovná mše svatá v 16,00 hod. Ve 23,30 bude adorace zakončená o půlnoci požehnáním

Příští neděle je Slavnost Matky Boží Panny Marie 

 

Z důvodu nemoci našich dětí a mládeže bude vánoční vystoupení našich dětí a mládež přesunuto na 8.1.

 

Chci vroucně poděkovat všem kteří měli podíl na přípravě letošních Vánoc. Upřímný dík a Pán Bůh zaplať. Vám, Vašim rodinám přeji milostiplné a pokojné prožití vánočních svátků.

Zpět