Ohlášky ze dne 25.11.2018

27.11.2018 07:50

Dnes je Slavnost Ježíše Krista Krále

Út.- V 8,00 hod. - tichá mše svatá Za dar uzdravení

pro P. Josefa Maňáka

Pá. – sv. Ondřeje, apoštola

První sobota v měsíci

Příští neděle je 1. neděle adventní - začíná nový církevní rok

Přineste si adventní věnečky, které v průvodu přineseme k oltáři a budou požehnány na začátku mše svaté v 8,00 a též v 11,00 hod. 

 

Při mši svaté v 11,00 hod. budou představeny děti, které se připravují na Svaté přijímání. Prosím rodiče a pokud možno i jejich kmotry, aby se tohoto obřadu zúčastnili.

 

Pletení adventních věnečků na faře se tento rok uskuteční na vaše přání a to v pátek od 16,00 hod.  Četina bude zajištěna. Polystyrénové věnečky prosím přineste s sebou.

 

Chci poděkovat společenství živého růžence za dar  4 000,-  Kč pro obnovu kostelů v pohraničí. Na nástěnce bude možné vidět neskutečnou proměnu rekonstruovaných kostelů.

 

Děkanátní mše svatá pro mládež pátek – 30.11.  - Vsetín – 17,00

 

Setkání seniorů na téma Ježíš Kristus je Král se uskuteční dnes

od 14,30 hod. na faře. Jste srdečně zváni. Malé občerstvení je zajištěno.

 

Prosba o modlitby za uzdravení  P. Josefa  Maňáka

 

Chci poděkovat všem, kteří  přišli ve středu na mši svatou, kdy po jejím skončení byla zasvěcena farnost Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.   Též poděkování za modlitby a za účast na pohřbu P. Josefa Trtíka. 

Zpět