Ohlášky ze dne 25.10.2020

24.10.2020 22:25

Dnes je 30. neděle v mezidobí

St.  – Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

Příští  neděle je Slavnost Všech svatých

Současná pandemická opatření znamenají, že je možné, aby na bohoslužbě byl pouze celebrant + max. 1 osoba a kdo zajišťuje bohoslužbu. Pohřby mají dovolený počet účastníků 10. Proto mše svaté, ani jiné pobožnosti  v naší farnosti až do odvolání nebudou veřejně slouženy.

Mše svatá bude soukromě odsloužena na faře na zapsaný úmysl. Pokud by někdo nechtěl, aby jeho úmysl byl soukromě odsloužen prosím zatelefonujte, nebo dejte zprávu: 739 246 029   vlastim.vanek@seznam.cz

Návštěvy hřbitovů zakázány nejsou a tak se skýtá při jejich návštěvě možnost přijmout Svátost smíření ve čtvrtek a v pátek od 8,00 - 9,00 a od 15,45 – 16,45 hod. V kostele budou nejvýše dva lidé a hned po udělení Svátosti smíření podá akolyta Svaté přijímání a přijímající odejde z kostela přes sakristii. Vždy si při příchodu do kostela dezinfikujte ruce.

Po osobní domluvě je též možnost duchovní  individuální péče s možností posloužit svátostmi jednotlivcům.

 

Denně od 8,00 do 18,00  - možnost adorace v předsíni kostela.

 

Věřícím je k dispozici portál www.mseonline.cz, kde je možné najít přehled vysílaných mší online.  Přehled on-line budoucích vysílání na adrese https://www.clovekavira.cz/udalosti-on-line

Je velmi vhodné též sledovat stránky:  církev.cz

A jak nás vroucně vybízí naši biskupové:  Spojujme se společně každý den ve 20.00 hodin v modlitbě svatého růžence a prosme Matku Boží, Pannu Marii, Pomocnici křesťanů, za ukončení pandemie koronaviru.
 

Též nabízím i další možné modlitby které znovu budou připomenuty na Farních stránkách.

 

Všem farníkům žehná a v modlitbě doprovází P. Vlastimil.

Zpět