Ohlášky ze dne 24.7.2024

24.07.2022 07:53

Dnes je 17. neděle v mezidobí – je 2. Světový den prarodičů a seniorů, který vyhlásil papež František v minulém roce.

My oslavíme společně tento den v úterý o památce sv. Jáchyma a Anny,  rodičů Panny Marie v 8,00 hod. mší svatou za prarodiče a seniory z naší farnosti

 

V naší farnosti dnes slavíme patrocinium našeho kostela sv. Marie Magdalény.

Po. – sv. Jakuba, apoštola

Út. – sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

St. – sv. Gorazda a druhů

Pá. – sv. Marty, Marie a Lazara 

Příští neděle je 18. neděle v mezidobí

 

Odpoledne jste zváni na Svátostné požehnání ve 14,30 hod.

 

Chci poděkovat vroucně všem, kteří měli podíl na slavení dnešní slavnosti: zdejším rodákovi P. Antonínu Kocurkovi za slavení mše svaté, zpovídání, za jeho povzbudivá slova, dále za varhanní službu, chrámovému sboru, hudebníkům, za úklid v kostele i na faře, výzdobu, kostelnickou službu, ministrantům…    Též vroucí poděkování těm, kteří obětavě navařili, napekli, starají se o pozvané hosty…    I vám, za vaši účast na dnešní slavnosti. Upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

 

Chci poděkovat za štědrou sbírku, kterou jsme v pátek věnovali novoknězi P. Lukášovi Gelnarovi. Upřímný dík a Pán Bůh zaplať. 

Zpět