Ohlášky ze dne 24.5.2020

24.05.2020 18:24

Dnes je 7. neděle velikonoční   -  Den modliteb za církev v Číně a modliteb za sdělovací prostředky.

Po. – Tichá zádušní mše svatá v 8,00 hod.  

Út. – sv. Filipa Neriho, kněze - večerní mše svatá v 18,00 hod.

So. - sv. Zdislavy

- mše svatá večer v 18,00 hod. s nedělní platností

Od 20,00 - 21,00 hod. Svatodušní vigilie

 

Příští neděle je Slavnost seslání Ducha svatého

 

Minulou neděli byla sbírka na pomoc obyvatelům zemí Blízkého východu. V naší farnosti se vybralo 24 800,- Kč.

Všem dárcům patří upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

 

Využijte možnost Svátosti smíření v posledním velikonočním týdnu.

 

Tradiční odpolední setkání na Hod Boží svatodušní ani mše svatá v Uherské na Nejsvětější Trojici se nebude konat kvůli epidemii. Bude přesunuto na pozdější termín.

 

V průběhu týdne a neděli  prosím přineste schránku Postní almužny.

 

V sakristii je možné opět zakoupit oplatky a tak podpořit opravu varhan v Jablonném pod Ještědí. /100 Kč/.

 

Do kostela je otevřený vstup pro všechny i ty, kteří se nezapsali, zapsáním hodně napomáháte při obsazování míst v kostele.  Děkuji.

 

Prosím noste si svůj kancionál, nebo jeho stažený soubor pro zpěv v kostele. Je možné si též kancionál v sakristii zakoupit.

Zpět