Ohlášky ze dne 24.4.2024

23.04.2022 22:16

Dnes je 2. neděle velikonoční, neděle Božího milosrdenství. Děkuji všem, kteří přispěli do sbírek ve výši: pokladničky Postního daru na Charitu 5.102,- Kč, na Chrám Božího hrobu v Jeruzalémě 5.710,- Kč a na platy duchovních 57.087,- Kč. Veliký Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost.

 

Po. -  svátek Sv. Marka, evangelisty, mše svatá v 18.00 hod.

Út. -  mše svatá v 8.00 hod.

Čt. -   v 17.15hod. ADORACE, mše sv. v 18.00 hod.

          Možnost Svátosti smíření během adorace.

Pá. -  svátek sv. Kateřiny Sienské, mše svatá v 18.00 hod.

So. -  mše svatá v 17.00 hod.

Ne. - mše svatá v 8.00 hod. a v 11.00 hod.

          Májová pobožnost v 18.00 hod.

 

Příští neděle je 3. neděle velikonoční.

Charita Nový Hrozenkov má ve čtvrtek 28. 4. v 9.00 v kostele v Novém Hrozenkově mši sv., při které bude děkovat Bohu za přijatá dobrodiní za 30 let působení Charity. Hlavním celebrantem bude otec arcibiskup Mons. Jan Graubner. Na mši sv. jsou všichni srdečně zváni.

Setkání dětí, které se připravují na Svaté přijímání bude v pátek 29.4. na faře ve 12.30 hod.

Setkání biřmovanců nebude v pátek 29.4., ale v sobotu 30.4. od 15.00 hod. na faře.

Tento týden se budeme modlit za Amálii Musilovu, která se připravuje na svaté přijímání a za jejich rodinu.

Všechny Vás srdečně zdravím a žehnám Vám z Luhačovic. Pamatuji na Vás v modlitbě. Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje P. František Král, číslo tel.: 731 402 160                                                                          

                                                                                   P. Vlastimil Vaněk

 

Zpět