Ohlášky ze dne 24.3.2019

25.03.2019 08:36

Dnes je 3. neděle postní

Po. -  Slavnost Zvěstování Páně, doporučený zasvěcený svátek 17,40 – svátost smíření, 18,00 mše svatá

Út. Tichá mše svatá již v 7,00 hod.

St. – mše svatá v 18,00 hod.

Odpoledne bude Křížová cesta ve 14,30 hod. - povedou ji ženy

Příští neděle bude 4. neděle postní

 

Skupinky Modliteb matek z naší farnosti vás srdečně zvou na Modlitební Triduum,  po mši svaté – pátek až neděle. Jsou zvány nejen maminky, ale i tatínkové, babičky i dědečci, kteří cítí potřebu se modlit za své rodiny a děti naše i na celém světě.

 

V pátek před 4. nedělí postní od 8,00 je možné se připojit k ADORACI s prosbou za obrácení hříšníků. Zapište se k závazné adoraci. 
S dětmi 3. třídy bude v pátek Křížová cesta od 12,30 hod. Jsou zvány i ostatní děti, mládež i farníci.

 

Též je vyvěšen program, který je možné využít ve farnosti Vsetín.

 

V sobotu bude ministrantské setkání  od 9,15 na faře.

Zpět