Ohlášky ze dne 24.2.2019

25.02.2019 07:58

Dnes je 7. neděle v mezidobí

Po. - Tichá zádušní mše svatá v 7,30 hod.

Pá. - První pátek v měsíci

So. - První sobota v měsíci – v 7,30 Modlitba sv. růžence

V 8,00 hod. Svaté přijímání / bude jen svatební mše svatá/

Příští neděle je 8. neděle v mezidobí

 

Dnes byla sbírka na Haléř svatého Petra. Všem dárcům patří upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

 

V pondělí odjíždím na kněžské setkání na Velehrad kde budu do středy. Číslo farního telefonu: 739 246 029

 

Kdo má zájem o denní zasílání postních smsek a tak prožít hlubší vztah s Kristem v postní době, nechť napíše svoje telefonní číslo na připravený papír v kostele. 

 

Tento týden se budeme modlit za Lukáše Hromadu, který se připravuje na Svaté přijímání a za jejich rodinu.

Zpět