Ohlášky ze dne 24.11.2019

25.11.2019 14:24

Dnes je Slavnost Ježíše Krista Krále. Minulou neděli byla sbírka na Charitu, která činila 18 700,- Kč. Všem dárcům patří upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

Út.- mše svatá v 17,00 hod.

St. – v 8,00 hod. tichá mše svatá Za + jáhna Jiřího Bureše

So. – sv. Ondřeje, apoštola – ranní mše svatá nebude

– přijedou farníci z Místku a ve 14,00 hod. bude mše svatá

Za + P. Josefa Maňáka – prosím přijďte spolu s farníky z Místku poděkovat za otce Josefa V 15,30 zvu Farní a Ekonomickou radu a všechny kteří se chtějí podílet na přípravě farního plesu na faru. Prosím o účast.

Příští neděle je 1. neděle adventní - začíná nový církevní rok

 

V pátek 29.11. v 17,00 hod. -  mládežnická mše a chvály – Karolinka

 

Pletení adventních věnečků na faře se tento rok uskuteční na faře v pátek od 16,00 hod.  Četina bude zajištěna. Polystyrénové věnečky a ozdoby prosím přineste s sebou. Adventní věnečky, v průvodu přineseme k oltáři a budou požehnány na začátku mše svaté v neděli v 8,00 a též v 11,00 hod. 

 

Je možné přispět na biblické dílo dle citovaného dopisu Dominika kardinála Duky do označené pokladničky do příští neděle.  

 

Vernisáž fotografií s názvem "Být nablízku", která se uskuteční ve čtvrtek 28. listopadu ve 14 hodin v přízemí nového interního pavilonu ve Vsetínské nemocnici. Výstava potrvá do 18. prosince 2019. Představuje kolekci 24 černobílých snímků, které přibližují práci nemocničních kaplanů. Autorem fotografií je Filip Fojtík, dvojnásobný laureát prestižní soutěže Czech Press Photo Canon Junior Awards. Fotografoval nemocniční kaplany při jejich službě nemocným, seniorům a umírajícím v nemocnicích, hospicích a pobytových sociálních službách.  

 

Od pondělí zápis mší svatých

 

 

Ve středu půl hodiny přede mší svatou se budeme modlit Růženec za pronásledované křesťany a též doma v modlitbě na ně pamatujme v projektu Červená středa. Blíže na nástěnce.

Zpět