Ohlášky ze dne 24.10.2021

25.10.2021 07:56

Dnes je 30. neděle v mezidobí -   misijní neděle - Den modliteb za misie. Děkuji všem, kteří dnešní sbírkou přispěli na misie.

St. – v 15,00 hod.  pohřeb pana Antonína Koňaříka

Čt.  – Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů Mše svatá v 8,00

V pátek nebude mše svatá.

Příští neděle je 31. neděle v mezidobí

Večerní mše svaté jsou od 17,00 hod.

Charita pořádá ve dnech 1. - 3. 11. sběr šatstva. Prosíme o donášku čistého oblečení v igelitových pytlích. Více informací ve vývěskách.

 

Příští neděli v 11,00 hod. bude celebrovat novokněz P. Michal Staufčík a po skončení mše svaté bude udělovat novokněžské požehnání. Prosím přijďme v co největším počtu prožít tuto farní slavnost.  Možnost Svátosti smíření bude po celou dobu mše svaté. Využijte též v týdnu.

 

Kdo ještě nedostal hlasovací lístek do Farní rady a chce volit, ať tak učiní ihned po skončení mše svaté v sakristii. Hlasovací lístky spočítá volební komise a výsledky budou oznámeny příští neděli.

 

Plnomocné odpustky pro duše v očistci je možné získat na základě Apoštolské penitenciárie již od 25.10. těm věřícím,  kteří nemohou navštívit z vážných důvodů hřbitovy v obvyklé době od 1.11. do 8.11. Za těchto podmínek: V daný den přijmout Eucharistii, navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé, pomodlit se na úmysl Svatého otce a v okruhu těchto dní vykonat Svatou zpověď.  Připomínám, že povinnost nošení respirátorů na církevních akcích nadále platí, též při pohřbu. 

Zpět