Ohlášky ze dne 24.1.2021

24.01.2021 20:12

Dnes je 3. neděle v mezidobí – Neděle Božího slova – Dnešní sbírka je na podporu biblického apoštolátu

Po. – Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

Út. – sv. Timoteje a Tita, biskupů

St. – ve 14,00 hod. Za + Antonii Putalovu

Čt. - sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele

Příští neděle je 4. neděle v mezidobí jen jedna mše svatá

v 11,00 hod.

 

Dnes končí v kostele Tříkrálová sbírka, ale i nadále je možné přispět platbou na účet číslo: 66008822/0800  Variabilní  symbol místní Charity: 77707018, nebo na telefonní číslo: 87 777 je možné přispět jednorázovou DMS ve tvaru:

DMS KOLEDA 30,  DMS KOLEDA 60,  DMS KOLEDA 90

nebo trvalou DMS ve tvaru :

DMS TRV KOLEDA 30,  DMS TRV KOLEDA 60, 

DMS TRV KOLEDA 90

Všem dárcům, kteří přispěli, nebo přispějí patří upřímný dík a Pán Bůh zaplať. 

Skupinky Modliteb matek z naší farnosti vás srdečně zvou na Modlitební Triduum,  k celosvětové modlitbě za naše děti a děti na celém světě. 

Připojte se v daný čas doma touto modlitbou: 

pátek 29.1. v 18.30 hod. - BOLESTNÝ RŮŽENEC              

sobota 30.1. v 9.30 hod. - KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ                 

neděle 31.1. ve 14.00 hod. - RECITACE ŽALMU 34 - Dobrořečit budu  Hospodinu v každém čase

 

Chci vroucně poděkovat bratrům Josefovi a Ondřejovi Mikešovým a Lukáši Bilíkovi a dalším dospělým, kteří se zapojili při náročné opravě na střeše kostela, aby nám neteklo do kostela. Upřímný dík za jejich obětavost.

 

Kázání pro děti P. Roman Vlk: https://youtu.be/M_l82BzjLSQ

Zpět