Ohlášky ze dne 23.8.2020

23.08.2020 18:20

Dnes je 21. neděle v mezidobí

Po. – sv. Bartoloměje, apoštola – tichá mše svatá v 7,00 hod.

St. – Mše svatá v 18,00 hod. Svátost smíření od 17,30 hod.

Čt. – sv. Moniky -  adorace od 16,00 hod. Mše svatá v 16,30 hod.

Pá. - sv. Augustina, biskupa a učitele církve

V 15,00 hod. Za + Josefa Mazáče

So. - Umučení sv. Jana Křtitele

V 10,00 Za + Miroslava Valíčka

Příští neděle je 22. neděle v mezidobí

V 8,00 i v 11,00 hod. při mši svaté si mohou naši školáci a studenti přinést aktovky, které budou při mši svaté požehnány.

Přinášení  obětních darů bude při mši svaté  pro školní mládež v 11,00 hod. kde nás dle možnosti doprovodí schola.

Možnost svátosti smíření pro naše děti a studenty v sobotu od 14,00 do 15,30 hod.

 

     Příští neděli  zvu děti s rodiči, prarodiči a všechny farníky na faru k Farnímu odpoledni, od 14,30 hod., s doprovodným programem pro děti, který zakončíme s možností opékáním špekáčků, které zajistíme, stejně i občerstvení.  Pokud by někdo chtěl přinést nějakou buchtu či koláč  bude to vítáno.  Jste všichni srdečně zváni.  Setkání bude za každého počasí.

Též je na nástěnce Farních stránkách  řada zajímavých nabídek od centra pro rodinu.

 

Kniha o P. Josefu Maňákovi je k dostání za 350,- Kč. U příležitosti jeho nedožitých 70 narozenin mu děkujme za jeho krásné mezilidské vztahy, duchovní obdarování, za finanční dar a za vše co pro naši farnost vykonal.

V tomto týdnu mě bude zastupovat P. Jan Rušin. Číslo telefonu

736 501 959

Přihlášky do náboženství jsou na obvyklých místech.

Je možné přispět do pokladničky na strádající obyvatele  v Bejrútu.

Zpět