Ohlášky ze dne 23.6.2024

30.06.2024 20:11

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

St. Svátek sv. Tomáše, apoštola.

Čt. Památka sv. Prokopa, opata.

      Adorace rodičů a dětí v 17:30 hod.

Pá. SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE, patronů Evropy.

       Mše svatá v 9:00 hod.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB NA VSETÍNĚ

Děkan P. František Král děkuje všem farníkům a kněžím vsetínského děkanátu za 12 letou službu a podporu, jelikož od července nebude na Vsetíně kaplan, upravuje se pořad nedělních bohoslužeb.

Od příští neděle bude po dohodě s P. Zdeňkem Mlčochem NOVÝ POŘAD BOHOSUŽEB:

SOBOTA: 18:00 - farní kostel (kaple nebude);

NEDĚLE: 8:30; 18:00; Liptál 10:00!

 

 

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC

Chci poděkovat všem, kteří pomohli při úklidu kostelní půdy. Všechno se výborně zvládlo a zároveň odvezlo k roztřídění na faru. Srdečný dík a Pán Bůh zaplať.

 

 

 

ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ

Zápis Mší svatých na II. pololetí je možné provést v sakristii nebo na telefonu 605 504 406.

 

 

PRÁZDNINOVÉ TÁBORY

O prázdninách se uskuteční tyto tábory: Farní tábor od 7.-13.7. 2024; Skautský tábor od 22.-30.7.2024 a Ministrantský tábor od 11.-16.8. 2024.

 

 

PŘÍŠTÍ NEDĚLE JE 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Zpět