Ohlášky ze dne 23.6.2019

24.06.2019 08:04

Dnes je 12. neděle v mezidobí

 

Po. - Slavnost Narození Jana Křtitele – doporučený zasvěcený svátek

Út. -  mše svatá – mše svatá již v 6,50 hod.

Pá. – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – doporučený zasvěcený svátek

So. - Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů  – doporučený zasvěcený svátek

 

Příští neděle je 13. neděle v mezidobí – bude sbírka,  na které jsme se domluvili s kněžími v děkanátu, abychom podpořili dostavbu kapličky v Lužné. Blíže ve vývěsce a na farních stránkách.

Modlitební společenství Modlitby matek koná triduum ve dnech 28., 29. a 30. června. Srdečně zveme maminky, tatínky, babičky, prostě všechny, kteří cítí potřebu se modlit nejen za svoje rodiny, ke společné celosvětové modlitbě za naše děti a děti na celém světě.  Blíže vývěska a farní stránky.

PŘIPOMÍNÁM ZAPISOVÁNÍ MŠÍ SVATÝCH DLE ROZPISU.

 

Chci vroucně poděkovat všem, kteří přispěli s přípravou a pomocí  spojenou se mší svatou s otcem arcibiskupem Janem

 u zvoničky Nejsvětější Trojice v Uherské a též za vaši účast. Upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

Zpět