Ohlášky ze dne 23.5.2021

23.05.2021 20:18

Dnes je Slavnost seslání Ducha svatého – dnešní sbírka je na církevní školy v diecézi – je možné ještě do příští neděle přispět do pokladničky. Májová pobožnost v 18,00 hod.

Po. – Panny Marie, Matky církve

Út. – tichá mše svatá v 8,00 hod.

St. - sv. Filipa Neriho, kněze

Čt. – Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

 

So. – V 15,00 hod. bude slavena mše svatá v Uherské  s nedělní platností,  kterou povede pomocný biskup

Mons. Josef Nuzík a požehná nově zrekonstruovanou zvoničku. Začneme modlitbou sv. růžence ve 14,30 hod. Obvyklé přátelské posezení po skončení mše svaté z důvodu pandemie nebude.

Příští neděle je Slavnost Nejsvětější Trojice

 

V sakristii je možné si zakoupit oplatky /100 Kč/

a tak podpořit opravu baziliky v Jablonném pod Ještědí. Ve vývěsce a na Farních stránkách je děkovný dopis od rektora baziliky P. Pavla Mayera.

 

12. června bude děkanátní setkání dětí prvního stupně ve Vsetíně. Je nutné se přihlásit nejpozději do 30.6. Vyplněné přihlášky odevzdejte v sakristii nebo na faře.  

 

Od pondělí je možná účast v kostele 70 účastníků bohoslužby. Na neděli je možné se zapsat.

 

Kázání pro děti: https://www.youtube.com/…4n8 

 

Tento týden  se budeme modlit za Violu Jurkovovu, která se připravuje na Svaté přijímání a za jejich rodinu.

Zpět