Ohlášky ze dne 23.4.2023

23.04.2023 17:44

Dnes je 3. neděle velikonoční

Po. - Sv. Jiří, mučedníka - mše svatá v 18,00 hod. za živé a zemřelé skauty a skautky z Hovězí a požehnání pro 1.HOOD -  přijďte s nimi poděkovat a slavit mši svatou

Út. – Sv. Marka, evangelisty – mše svatá v 7,30 hod.

V pátek a sobotu nebude mše svatá.

Příští neděle je 4. neděle velikonoční

 

Od pátku 28.4 do soboty 6.5. mě bude zastupovat

P. František Král. Číslo telefonu: 731 402 160

 

Jsou ještě 2 místa volné na pouť na Svatý Hostýn. Autobus bude vyjíždět ve  13,15 z Halenkova. 

Buďte na zastávce u Obecního úřadu ve 13,20 hod.  Cena poutního zájezdu je stanovena pro dospělé 250 Kč.  Děti, studující mládež a ministranti mají cestovné zdarma.  

 

Oznamuji,  že v sobotu 6. května budou mít církevní sňatek v našem kostele Filip Mikeš z naší farnosti

a Bc. Martina Koňaříková DiS. z Karolinky.

 

Tento týden se budeme modlit za Elišku Michalíkovu,

která se připravuje na Svaté přijímání a za jejich rodinu.

Zpět