Ohlášky ze dne 23.2.2020

24.02.2020 12:09

Dnes je 7. neděle v mezidobí Dnes byla sbírka na Haléř svatého Petra. Všem dárcům patří upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

Odpoledne ve 14,30 setkání seniorů na faře

St. – Popeleční středa – den přísného půstu od masa  i újmy od jídla. Svátost smíření od 17,45 hod. a mše svatá v 18,00 hod.

Při mši svaté bude sbírka na Mary’s Meals  - můžeme přispět částku, nebo její částí,  kterou ušetříme středečním postem  Pouhých 459 korun nasytí jedno dítě po celý školní rok.  

Blíže farní stránky a vývěska.

Pá. – V 15,00 hod. -  Za + Miroslavu Chmelovu  - večerní již nebude

So. – Mše svaté v 8,00 hod a v 10,30 se rozloučíme panem Miroslavem Putalou

Příští neděle je 1. neděle postní

 

Kdo má zájem o denní zasílání postních smsek a tak prožít hlubší vztah s Kristem v postní době, nechť napíše svoje telefonní číslo na připravený papír v kostele. 

 

Nebo též - Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu nebo webových stránek můžeš každý den dostat krátké inspirace k prožití postní doby. Evangelium a zamyšlení kardinála Tomáše Špidlíka. Více na www.postnikapky.cz

 

Též pro děti – inspirace k  dennímu úkolu – vzadu v kostele k rozebrání

V sobotu od 9,15 ministrantské setkání -  sportovní s sebou

Lidečko – Sobota 29.2.- Postní duchovní obnova

 

Tento týden se budeme modlit za Adrianu Mikešovu, která  se připravuje na Svaté přijímání a za jejich rodinu.

Zpět