Ohlášky ze dne 23.12.2018

24.12.2018 09:28

Dnes je  4. neděle adventní

Po. – Štědrý den - Vigilie Slavnosti Narození Páně - mše svatá ve 22,00 hod.

 

Út.  - Slavnost Narození Páně – mše svatá v 8,00 a v 11,00 hod.

Po skončení mše svaté ve 12,00 hod. bude následovat vánoční vystoupení našich dětí.

 

St. - sv. Štěpána – jen jedna mše svatá v 8,00 hod.

Čt. - Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty -  mše svatá v 8,00 hod.

Odpoledne jsme všichni srdečně zváni na zpívání koled

od 17,00 hod.  na náves

 

Pá. - Svátek sv. Mláďátek, mučedníků adorace v 16,30 a mše  svatá v 17,00 hod.  

 

Je možné též využít příležitosti ke Svátosti smíření dnes ve Vsetíně od 14,00 -16,00 hod., kde bude zpovídat 10 kněží.

 

Příští neděle je - Svátek Svaté  Rodiny – Ježíše, Marie a Josefa

Při mši svaté v 8,00 i v 11,00 bude žehnání manželům

 

V neděli 13.1. setkání seniorů na faře od 14,30 hod.

 

Chci vroucně poděkovat všem, kteří měli podíl na přípravě letošních Vánoc. Upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

Vám, Vašim rodinám přeji milostiplné a pokojné prožití vánočních svátků.

Zpět