Ohlášky ze dne 22.9.2019

23.09.2019 13:12

Dnes je 25. neděle v mezidobí

Po. - sv. Pia z Pietrelciny

Út. - tichá mše svatá v 8,00 hod.

Pá. - sv. Vincence z Paula, kněze

So. - Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa – doporučený zasvěcený svátek –  8,00 hod.

 

Příští neděle je 26. neděle v mezidobí

 

Výuka náboženství začne na ZŠ na Hovězí v pondělí 23.9. dle rozvrhu. Jsou očekáváni i ti, kteří ještě nedali přihlášku.

 

V sobotu bude ministrantské setkání od 9,15 na faře. Sportovní s sebou.

Modlitební společenství Modlitby matek koná triduum ve dnech 27., 28. a 29. září. Srdečně zveme maminky, tatínky, babičky, prostě všechny, kteří cítí potřebu se modlit nejen za svoje rodiny, ke společné celosvětové modlitbě za naše děti a děti na celém světě.  Blíže vývěska a farní stránky.

Centrum pro rodinu posílá nabídku:                                                            

- kurz pro nesezdané páry v Rajnochovicích      

- víkend pro rodiny dětmi na Orlím hnízdě

Charita nás zve na den otevřených dveří a Soutež o nejlepší štúdl.   Více ve vývěsce a na Farních  stránkách.

Zpět