Ohlášky ze dne 22.8.2021

23.08.2021 09:16

Dnes je 21. neděle v mezidobí

Út.  – sv. Bartoloměje, apoštola

St. – Mše svatá v 18,00 hod.

Pá. – sv. Moniky

So. - sv. Augustina, biskupa a učitele církve

Příští neděle je 22. neděle v mezidobí

 

V  úterý, ve čtvrtek a v sobotu nebude mše svatá

 

Možnost svátosti smíření vždy přede mší svatou,  zvláště mohou využít děti a studenti.

 

Žehnání aktovek a Farní odpoledne bude 5.9.   

 

Přihlášky do náboženství jsou na obvyklých místech.

 

Též jsou zde přihlášky ke Svátost biřmování, pro ty, kteří ukončili 9. třídu. Je zvána nejen mládež, ale i dospělí, kteří ještě tuto svátost dospělosti nepřijali. Jméno kmotra a biřmovací jméno se doplní později. Též doplním potvrzení o křtu pro ty, kteří jsou pokřtěni v naší farnosti.

 

V sobotu je Pouť rodin na Svatém Hostýně. Upozorňuji, že cesta nad Hošťálkovou je v sobotu uzavřena. Kázání pro děti viz. Církev. cz

Zpět