Ohlášky ze dne 22.7.2018

24.07.2018 09:11

Dnes slavíme v naší farnosti Patrocinium našeho kostela Slavnost sv. Marie Magdalény

 

Po. – sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

Út. -  Sv. Šarbela Machlúfa, kněze  - Tichá mše svatá 8,00 hod.

St. – sv. Jakuba, apoštola

Čt. – sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

Pá. - sv. Gorazda a druhů

Příští neděle je 17. neděle v mezidobí

 

Je možné se připojit k petici na podporu manželství a rodiny jako svazku muže a ženy. Blíže na nástěnce.

 

Chci poděkovat vroucně všem, kteří měli podíl na slavení dnešní slavnosti: Našim milým  rodákům Mons. P. Josefu Maňákovi a P. Josefu Trtíkovi za slavení mše svaté, zpovídání, za jejich povzbudivá slova, dále za varhanní službu, chrámovému sboru, hudebníkům, za úklid, výzdobu, kostelnickou službu, ministrantům…

Též vroucí poděkování těm, kteří obětavě navařili, napekli, starali se o pozvané hosty…    I vám, za vaši účast na dnešní slavnosti. Upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

Zpět