Ohlášky ze dne 22.5.2024

22.05.2022 11:25

Dnes je 6. neděle velikonoční – v 18,00 Májová pobožnost

Dnešní sbírka byla na pronásledované křesťany. Všem dárcům patří upřímný dík a Pán Bůh zaplať. Den modliteb za pronásledované křesťany ve světě.

Po. – pohřeb paní Františky Kašparové v 16,00 hod.

V úterý a v sobotu mše svatá nebude

St. – adorace v 17,15 a mše svatá v 18,00 hod.

 

Čt. - Slavnost Nanebevstoupení Páně – Doporučený svátek – Svátost smíření v 17,40 a mše svatá v 18,00 hod.

Začíná novéna k Duchu svatému – využijte třeba formu litanií, nebo jiné modlitby k Duchu svatému a očekávejme jeho obdarování pro církev, farnost, náš osobní život.

Příští týden je 7. neděle velikonoční

 

V úterý je Den modliteb za církev v Číně

Ve středu v 19,00 hod. bude setkání Farní a Ekonomické rady stran poutní mše svaté Nejsvětější Trojice v Uherské. Prosím o účast.

 

Setkání ministrantů bude v sobotu v 9,15 hod. na faře – sportovní s sebou.

Charita Nový Hrozenkov hledá Zdravotní sestru na poloviční nebo celý pracovní úvazek. Nástup možný ihned. Hlaste se osobně na charitě nebo volejte personalistce. Telefonní číslo je uvedeno na webových stránkách charity či na Facebooku.

 

Oznamuji, že v sobotu budou mít církevní sňatek v Novém Hrozenkově Kateřina Měkynová a Martin Žárský, oba z Huslenek.

 

Chci poděkovat všem, kteří se zapojili s přípravou na Svaté přijímání. Upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

Zpět