Ohlášky ze dne 22.4.2018

23.04.2018 14:58

Dnes je 4. neděle velikonoční

Minulou neděli byla sbírka na pomoc obyvatelům zemí Středního a Blízkého východu. V naší farnosti s vybralo

22 500,- Kč. Všem dárcům patří upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

 

Po. -  Sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

Út. - Sv. Jiří, mučedníka – patrona skautů

Mše svatá v 17,00 hod. Za živé a zemřelé skauty s naší farnosti – přijďte s nimi poděkovat a slavit mši svatou

St. – Sv. Marka, evangelisty

So. – mše svatá v 9,30 hod. Za živé a + hasiče z naší farnosti u příležitosti založení 125. výročí sboru

Příští neděle je 5. neděle velikonoční

 

Dnes odpoledne ve 14,30 hod. bude Farní den na který jste všichni srdečně zváni:  děti, jejich rodiče, babičky a dědečkové, mládež, dospělí a všichni farníci i ti, kteří přichází mezi nás. Drobné občerstvení, špekáčky, pití bude zajištěno. Pokud by byl někdo ochoten přinést nějakou buchtu či koláče z domácí kuchyně bude to vítáno. Na setkání a přátelské posezení s vámi se těší P. Vlastimil a celý tým, který bude zajišťovat program.

 

Možnost zakoupení knih On a já  Gabriely Bossisové

-         možnost pouti do Itálie – Zubří

-         povídání s Maxem Kašparů – Charita Nový Hrozenkov

-         Setkání nad Biblí - Lidečko

-    nabídka technického Pracovníka děkanátu Vsetín

-    farnost Rožnov pod Radhoštěm nabízí za odvoz klavírní     křídlo

      -     ministrantské setkání - sobota - fara v 9,15 hod.  

Tento týden  se budeme modlit za Vanesu  Ševčíkovu, která se připravuje na Svaté přijímání a za jejich rodinu.

Zpět