Ohlášky ze dne 22.12.2019

28.12.2019 20:08

Dnes je  4. neděle adventní

Po. – 7,15 – Svátost smíření

8,00 – mše svatá 8,45 Svátost smíření do 9,30 hod.

Út. – Štědrý den - Vigilie Slavnosti Narození Páně - mše svatá ve 22,00 hod. – přineseme Dárek navíc  pro děti v Jižním Súdánu

St.  - Slavnost Narození Páně – mše svatá v 8,00 a v 11,00 hod.

Po skončení mše svaté bude následovat vánoční vystoupení našich dětí.

 

Čt. - sv. Štěpána – jen jedna mše svatá v 8,00 hod.

Pá. - Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty- mše svatá v 8,00 hod. / děkovná za 50 let našeho rodáka P. Jiřího Putalu/

Odpoledne jste všichni srdečně zváni od 16,00 hod. na Živý Betlém, který bude na návsi v Hovězí

So. - Svátek sv. Mláďátek, mučedníků – v 10,30 se rozloučíme s panem Františkem Janišem

 

Příští neděle je - svátek Svaté  Rodiny – Ježíše, Marie a Josefa

Při mši svaté v 8,00 i v 11,00 bude obnova manželských slibů

 

V pátek 13. 12. se uskutečnil Adventní koncert Charity v kostele v Novém Hrozenkově.

Je možné též využít příležitosti ke Svátosti smíření dnes ve Vsetíně od 14,00 -16,00 hod., kde bude zpovídat 10 kněží.

TERMÍN TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY JE STANOVEN pro naši farnost 11.1.2020. Záměr sbírky: Podpora projektu “Zkvalitnění zázemí terénních služeb Charity Nový Hrozenkov“ a přímá pomoc. Požehnání koledníkům: sobota 11. 1. v 9:00 hod.

Chci vroucně poděkovat všem, kteří měli podíl na přípravě letošních Vánoc. Upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

Vám, Vašim rodinám přeji milostiplné a pokojné prožití vánočních svátků.

Zpět