Ohlášky ze dne 22.11.2020

21.11.2020 16:48

Dnes je Slavnost Ježíše Krista Krále   

Od 18.11. již jsou slaveny mše svaté v kostele. Od pondělí 23.11. je povolený počet - 20 účastníků bohoslužby. Minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti  a před vstupem do vnitřního prostoru je nutné si dezinfikovat ruce.

 

Příští neděle je 1. neděle adventní - začíná nový církevní rok

Bude příležitost při mši svaté v 8,00 a též v 11,00 žehnání adventních věnečků.

 

Ve středu v projektu Červená středa budeme pamatovat na  pronásledované křesťany. Můžeme si doma zapálit svíci a v modlitbě na ně pamatovat. Je možné se ještě zapojit novénou, kterou je možné si stáhnout na:  novena-k-cervene-strede-2020 . Více ve vývěsce, Farních stránkách, církev.cz

 

Stále probíhá sbírka na misie do pokladničky v kostele nebo i jiným možným způsobem, jak to bylo již oznámeno v ohláškách z minulého týdne.

 

V předsíni kostela je možné se zapsat do 20 účastníků bohoslužby, kteří mohou být uvnitř v kostele na 4 adventní neděle – když bude mše svatá za farníky. Jinak má přednost rodina která si zadal svůj úmysl. Nad 20 účastníků musí zůstat před kostelem.

 

V kostele je možné si zakoupit Cyrilometodějské kalendáře. K naší velké radosti je zde rozhovor z naší vzácnou výtvarnicí

a umělkyní, autorkou krásných ilustrací, která tento kalendář doprovází a je rodačkou z naší farnosti - s paní Ludmilou Vaškovou.

Dále je možné si zakoupit Evagelium na každý den - zvláště oblíbené u mládeže.

A taky je možné si zakoupit magnetky s denním adventním poselstvím za 12 Kč.

 

Farnost Dolní Němčí nabízí velmi zdařilou aplikaci k prožívání adventní doby.  Roráty budou každý den k dispozici na webu: www.roraty.online  A také jsou k dispozici jako mobilní aplikace Android na Google Play.

Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil na čtyři středy dobrovolný, vědomý a citelný půst za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také almužnu na libovolný dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou. Přidejme se k nim v celé naší zemi po první tři středy v prosinci - 2., 9. a 16. 12.          Více v listu našich biskupů, který nám poslali. Je též možnost si jej vytištěný vzít v předsíni kostela.

Jinak bych vřele doporučil těm,  kteří mají internet, průběžně navštěvovat stránky:  církev.cz   kde je mnoho informací a aktualit k dění v církvi a této době pandemie,  kterou prožíváme.

Z dalších nabídek je možné si otevřít pro rodiny a děti „INSPIRACE PRO KATECHEZI“ http://webkatechetu.cz/ Nedělní inspirace:

Na nedělní texty připravuje krátké video P. Roman Vlk

https://www.youtube.com/channel/UChPJqYWudpW9r3aqyeK_RdQ

Katechetické centrum v Českých Budějovicích nabízí evangelium pro děti.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLx56oz08V3KWJwcp6GjnpsM0MqfHOmZlV

Dobrou pomůckou pro katechetickou práci s dětmi předškolního věku mohou být materiály z projektu Malý oslík: https://www.malyoslik.cz/cz/archiv.html

Slavení neděle v rodině může pomoci aplikace Centra pro rodinný život Neděle v rodině: https://nedelevrodine.cz/
 
 
 
 
 
Zpět