Ohlášky ze dne 22.1.2023

23.01.2023 07:59

Dnes je 3. neděle v mezidobí – Neděle Božího slova

– Dnešní sbírka je na podporu biblického apoštolátu

Všem dárcům patří upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

 

Po. - V 15,30 Bude mít pohřeb pan Ladislav Škarpa

Bude též večerní mše svatá

Út. – sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve  Tichá mše svatá v 7,00 hod.

St. – Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

Čt. – sv. Timoteje a Tita, biskupů

So. - sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele

Příští neděle je 4. neděle v mezidobí

Ve dnech 27. - 29. ledna 2023 se uskuteční v našem kostele  MODLITEBNÍ  TRIDUUM  MODLITBY  MATEK  vždy po mši sv. /v neděli po ranní mši sv./.

Od pondělí bude možno do pokladničky přispět na celosvětové setkání mládeže v Lisabonu.

 

Společenství mládeže našeho děkanátu zve 27.- 28.1. mladé od 14 let do Vsetína. Setkání začíná mší svatou v 18:00 a po skončení mše svaté pokračuje program v pastoračním centru. Možnost přespání. Blíže Farní stránky a vývěska.

 

Příští sobotu bude ministrantské setkání od 9,15 na faře. Vezměte si s sebou oblečení na venek.

Zpět