Ohlášky ze dne 21.7.2019

22.07.2019 09:07

Dnes slavíme v naší farnosti Patrocinium našeho kostela Slavnost sv. Marie Magdalény

Odpoledne bude svátostné požehnání ve 14,30 hod.

Po. - Slavnost sv. Marie Magdalény

Bude celodenní adorace a den modliteb za bohoslovce. Najděte si prosím čas a přijďte v průběhu dne na adoraci, která bude společná od 17,30 hod. A též přijďte všichni na mši svatou, ve které  přivítáme novokněze P. Vojtěcha Žvaka. Po skončení mše svaté bude novokněžské požehnání. Při této mši svaté v 18,00 hod. bude sbírka, kterou věnujeme novoknězi.

Út. – sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy – mše svatá v 17,00 hod.

St. -  Sv. Šarbela Machlúfa, kněze  - mše svatá v 8,00 hod.

s pomazáním oleje sv. Šarbela

Čt. – sv. Jakuba, apoštola

V 15,00 hod. - Za + Antonína Kučeru – večerní již nebude

Pá. – sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

So. - sv. Gorazda a druhů – nebude mše svatá

Příští neděle je 17. neděle v mezidobí

 

Chci poděkovat vroucně všem, kteří měli podíl na slavení dnešní slavnosti: Našemu milému  rodákovi P. Antonínu Kocurkovi za slavení mše svaté, zpovídání, za jeho povzbudivá slova, dále za varhanní službu, chrámovému sboru, hudebníkům, za úklid, výzdobu, kostelnickou službu, ministrantům…

Též vroucí poděkování těm, kteří obětavě navařili, napekli, starají se o pozvané hosty…    I vám, za vaši účast na dnešní slavnosti. Upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

Je možné se ještě připojit k Petici za záchranu domácí zdravotní péče. Smyslem petice je, aby nemocní a umírající mohli zůstat v pohodlí domova se svými rodinami a mohli dál využívat domácí zdravotní péči placenou ze zdravotního pojištění. Podpisy – vzadu v kostele.

Zpět