Ohlášky ze dne 21.6.2020

22.06.2020 08:06

Dnes je 12. neděle v mezidobí

Út. - tichá zádušní mše svatá v 7,30 hod.

 

St. - Slavnost Narození Jana Křtitele – doporučený zasvěcený svátek. Mše svatá již v 17,00 hod. Od 18,00 - 19,00 hod. budou zpovídat 2 zpovědníci zvláště pro rodiny dětí a kmotry.

 

V sobotu bude mše svatá v 10,00 hod, při které přistoupí 17 dětí ke Svatému přijímání. Prosím pamatujme na ně ve své modlitbě, aby tento nádherný jim pomohl ještě více mohl otevřít jejich srdce Ježíšově lásce.

 

Viděl bych jako velmi vhodné,  aby kmotrové, nebo prarodiče dětí které jdou ke Svatému přijímání jim zakoupili kancionál s věnováním jako dárek.  Kancionály jsou k dostání v sakristii.

 

Příští neděle je 13. neděle v mezidobí

 

Připomínám zapisování vašich úmyslů při mši svaté od pondělí 22.6.

 

Triduum Modliteb matek pátek – neděle plakát ve vývěsce a na Farních stránkách. Jste všichni srdečně zváni.

 

Příští neděli  od 14,30 bude opožděná  „svatodušní vaječina“ a děti budou mít připraveny špekáčky. Vstup 3 vejce /není podmínkou/ a budu vděčný, když přinesete nějakou buchtu či koláč. Jinak bude vše zajištěno.

 

Sobotní mše svatá s nedělní platností již nebude, ani nedělní večerní.

 

Je možno si ještě zakoupit v sakristii Jablonecké trubičky a tím přispět na varhany v Jablonném.

 

Zpět