Ohlášky ze dne 21.5.2023

21.05.2023 11:07

Dnes je 7. neděle velikonoční   -  májová pobožnost v 18,00

Po. -  sv. Rity z Cascie, řeholnice – nebude mše svatá

St. - Den modliteb za církev v Číně

Pá. - sv. Filipa Neriho, kněze

So. - Od 20,00 - 21,00 hod. Svatodušní modlitební vigilie

Příští neděle je Slavnost seslání Ducha svatého. Bude sbírka na církevní školy v diecézi.   

 

Příští neděle jste srdečně zváni od 15,00 hod. na farní odpoledne. Bude připravena tradiční vaječina.  Kdo by chtěl něco napéct a přinést, bude to velmi vítané. Též uvítáme jako vstup 3 vejce, není podmínkou.  O další občerstvení bude postaráno.

 

Sbírka na pronásledované křesťany z minulé neděle činila 28 900,- Kč. Všem dárcům patří upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

Příští týden nebude výuka náboženství.

 

- Mše svatá 4.6. Provodov – Malenisko mše sv ve 14,30

P. Marek Orko Vácha

- Mládež nás zve na České chvály 27.5. 18,00 Vsetín

- Farnost Halenkov nás v sobotu zve na Svatodušní vigílii od 20,00 hod.

- Připomínám tradiční pouť v Uherské v neděli  4.6.

 

Oznamuji, že v sobotu 3.6. budou mít církevní sňatek ve zdejším kostele sv. Máří Magdalény Jonáš Křenek z naší farnosti a Adéla Holubcová z  Ratiboře.

Zpět