Ohlášky ze dne 21.4.2019

23.04.2019 07:58

Dnes je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Chci poděkovat za dnešní sbírku na kněžský seminář.  A též za sbírku na Boží hrob v Jeruzalémě. Upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

 

Chci vyjádřit velké poděkování všem, kteří se zapojili s přípravou na velikonoční svátky:  Zpěvákům, varhaníkům, ministrantům, za kostelnickou službu, výzdobu, úklid... Též velké poděkování za čas, který jste obětavě nabídli při noční a celodenní adoraci. Malé,  a velké schole a mládeži,  že vedli křížovou cestu v naší farnosti.

 

Pondělí velikonoční -  jen jedna mše svatá v 8,00 hod. – bude běžná sbírka pro farnost

Út. –mše svatá v 18,00 hod.

St. -  večerní mše svatá v 17,00 hod. skautská

 

So. – mše svatá nebudu – budu na setkání skautů na Ivančeně

 

Příští neděle je 2. neděle velikonoční - neděle Božího milosrdenství.

 

- národní pochod pro rodinu 27.4.

- Florbalový turnaj – Hovězí 27.4.

- prvomájová pouť rodin. Srdečně jsou zvány  i děti s rodiči které půjdou k prvnímu Svatému přijímání – blíže plakát

- neděle 5.5. 14,30 setkání seniorů - fara

 

Děti, kterým se podařilo alespoň  30 úkolů postního snažení si v sakristii vyzvednou slíbený malý dárek

 

Přeji vám, vašim drahým,

pokojné, požehnané a milostiplné prožití velikonočních svátků a radost ze vzkříšeného Pána.

Zpět