Ohlášky ze dne 21.3.2021

21.03.2021 11:53

Dnes je 5. neděle postní 

Odpoledne ve 14,30 je Křížová cesta – povedou ji Josefové

Po jejím skončení možnost Svátosti smíření

Čt. -  Slavnost Zvěstování Páně - Den modliteb za úctu k počatému životu a nenarozené děti – mše svatá v 18,00 hod.

Pá. – tichá mše svatá v 7,30 hod.

Příští neděle je Květná neděle. Přineste si kočičky, které se na začátku liturgie posvětí  

 

V tento den je možné přinést pokladničky postního daru na Charitu.

 

Zapisujte se na celodenní  adoraci u Božího hrobu.

 

Dobře se připravme na Velikonoce dobrou Svátostí smíření a využijte možnosti v naší farnosti. Budu zpovídat sám dle rozpisu - ve vývěsce a na Farních stránkách. Bude možnost též přijmout sv. přijímání po Svátosti smíření.

 

Svaté přijímání je možné přijmout vždy též po mši svaté pro ty,  kteří nemohou být účastni mše svaté v kostele z kapacitních důvodů. Též po skončení Křížové cesty.  

 

MODLITEBNÍ  TRIDUUM  MM, které bude ve dnech 26.-28.3.2021 a uskuteční se z domovů. Je možné si  vzít letáček s programem, který je na lavici v kostele a v předsíni kostela.

 

V SOBOTU 27.3. probíhá On - line Arcidiecézní setkání pro mládež s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem na adrese:

www. https://mladez.ado.cz/adsm-2021/

 

Zapisujte se na mši svatou ve čtvrtek, pátek a neděli na 8,00

 

Rád navštívím vaše nemocné, prosím nahlaste je v sakristii, nebo na zavolejte na farní číslo: 739 246 029

Je možné si zapsat úmysly vašich mší svatých na měsíc duben v paní Jany Mazáčové vždy po mši svaté v kostele, nebo je možné jí zavolat na telefonní číslo: 605 504 406

 

Zítra 22.3. ve 12,00 hod. se rozezní všechny zvony k uctění památce obětí covidu. Pamatujme v modlitbě.

 

Videokázání nejen pro děti: https://youtu.be/V7YVLS0O340

Zpět