Ohlášky ze dne 21.2.2021

21.02.2021 18:43

 

Dnes je 1. neděle postní

Dnes byla sbírka na Haléř svatého Petra. Všem dárcům patří upřímný dík a Pán Bůh zaplať. Od pondělí do příští neděle bude ještě možnost přispět na tuto sbírku do pokladničky.

Út. – 7,00 – tichá mše svatá

Odpoledne bude Křížová cesta ve 14,30 hod. povedou ji ministranti

Příští neděle je 2. neděle postní

V kostele si můžete vyzvednout schránku Postní almužny.

 

Kdo má zájem o denní zasílání postních smsek,nechť napíše svoje telefonní číslo na připravený papír v kostele. Zasílání je zdarma a je dobré vzpomenout v modlitbě.   

 

Též prostřednictvím mobilní aplikace (Android i iOS), e-mailu, SMS nebo webové stránky můžete každý den dostat krátké inspirace. Více a www.postnikapky.cz    

Blíže Farní stránky a vývěska.  

 

Centrum pro rodinu nám zaslalo nabídku na křížových cest v přírodě v našem děkanátu. Bude možné si je projít od 1. neděle až do velikonoc. V Karolince je cesta vhodná i pro kočárky.

Na konci každé křížové cesty bude deníček, aby se nám rodiny zapsaly pro zpětnou vazbu. 

Blíže Farní stránky a vývěska.

 

Ještě dnes je možné přispět do pokladničky  na Mary’s Meals  - můžeme přispět částku, nebo její částí,  kterou ušetříme z toho co si dokážeme odřeknout.   Pouhých 421 korun nasytí jedno dítě po celý školní rok.  

 

Zapisujte se na neděli na 11,00 hod. Též je možné přijít alespoň 10 věřícím ve všední den, i když má rodina zadaný úmysl mše svaté.             Kázání pro děti: https://youtu.be/GY8txVA5Kz0

Zpět